Avläggare / Paketbin

Vill du köpa bisamhälle, avläggare eller paketbin? Här kommer en sammanställning vad vi kan erbjuder. Avläggare: ett bisamhälle med Buckfastbin, som som har bildats under sommaren och sitter i bikupan med nya mellanväggar. Drottningen gå fritt i samhälle. Paketbin: ett bisamhälle med Buckfastbin, som sitter i en box (multibox) och behöver flyttas över till en…

Bi-fadder som ekosystemtjänst

Kögels Biodlingstjänster AB erbjuder ett spännande och nytänkande tillskott i ditt företags miljöpolicy och CSR arbete – fadderskap av bikupor eller trädgårdar för biologisk mångfald!