Ekosystemtjänster

Bikupor som ekosystemtjänst

Kögels Biodlingstjänster AB erbjuder ett spännande och nytänkande tillskott i ditt företags miljöpolicy och CSR arbete – fadderskap av bikupor eller trädgårdar för biologisk mångfald!
Låt ert företag bli fadder åt ett valfritt antal bisamhälle.
Bikuporna placeras på tak, mark, terrass eller i parker och andra möjliga platser på företagets egna områden.

Att vara bi-fadder är ett enkelt och väldigt naturligt sätt att värna om vår miljö och dess artrikedom och också en möjlighet att utveckla ditt företags CSR och miljöarbete.

Kögels Biodlingstjänster AB sköter och förvaltar bisamhälle och tar hand om all praktisk hantering och försäkring av bikuporna. Även information om bi- och pollineringsvärde ingår och vi agerar som support vid frågor, problem och synpunkter. Vi skördar honungen och denna kan användas i företagets namn.

Hör gärna av dig, så skickar vi mer information.