Kurs i biodling

Biodlingskurs hösten 2019

Tider kommer snart. Skicka gärna en intressanmälan.

Träff 1:
Introduktion och presentation – syfte med kursen
Organisation i Sverige. lokala biodlarförening
Biodling som hobby (tidsbehov, utrymmesbehov, kostnadsbehov, )
Biodlingsredskap: olika bikupor och utrustning

Träff 2:
Binas biologie och anatomi, bisamhälles individer,  utveckling och levnadsförlopp, utveckling i bisamhälla, binas språk, allergiska symtom

Träff 3:
Bisamhälles utveckling under årslopp och biodlarens ingrepp, våruntersökning,
Uppställningsplats, viktiga dragväxter, regler och myndigheter

Träff 4:
Bisamhällets utveckling under sommaren,
Honungshantering, skattning, lagring, biprodukter,

Träff 5:
Bisamhällets utveckling under höst,
Bisjukdomar och bekämpning, vaxhantering,
Bitillsyn och regler

Träff 6:
Bigårdsbesök, tema avläggare och drottningstillsättning
Pratisk moment i bigården: genomgång i bikupan

Information

I kursen använder vi boken ”Min första år som biodlare” och ”Boken om Biodling” från Sveriges biodlarnas riksförbund (SBR)  www.biodlarna.se

Kursledare: Mathis Kögel Tel 0735 548096; amälningar till mathis@honung.info

Kursavgift: 1 250 kr

Lokaler:
Studieförbundet vuxenskola och i bigård på Sliparebackan i Lund
Kursträff är lördagarna kl 9 -12.

Kursstart kan senareläggas om för få deltagare är anmälda, kallelse till första träffen kommer via epost. Efter tillgång kan bisamhälle köpas under juni.

Intressanmälan till kursen. Efter intressanmälan få man mer information om kursen och uppgifter för inbetalning. För frågor skick gärna ett majl till:  mathis@honung.info