Kurs i biodling

Sommarkurs 2017

Träff 1 våren:   maj i Bigården

Introduktion och presentation – Syfte med kursen

Berätta om min biodling, om Lund biodlare förening, om SBR
Biodling som hobby (Tidsbehov, Utrymmesbehov, Kostnadsbehov, Uppställningsplats) (sidor 50-59)
Biodlingsredskarp: Rökpust, kupkniv, borste, slöja, handskar (sidor 294-305)

Praktiskt moment i bigården: Visar bikupan och bisamhälle i bigården, titta in i bisamhälle

Träff 2 Försommaren: juni i Bigården

Biodlingens utveckling, binas anatomi och levnadsförlopp och olika biraser
Binas levnadsförlopp: Ägg-, larv- och puppstadier. Putsbi, ambi, byggbi, vaktbi, dragbi.
Drottning, drönare, arbetsbin
Binas föda, nektar pollen, vatten. (sidor 136-160)

Praktiskt moment i bigården: göra avläggare

Träff 3 Sommaren:   Juli i Bigården

Utveckling i Bisamhälla: Vårutvecklingen, Utökning med utbyggda kakor, (sidor 66-71)
Försommar Utökning, Skattlåda, Spärrgaller
Svärmning Olika typer av svärmförhindrande åtgärder, Drottningtillsättning (sidor79-92)

Praktiskt moment i bigården: kontrollera utveckling från avläggare och tar hem avläggaren

Kväll 4 Sensommaren:    Augusti i Bigården

Sommarrarbeten, skattning, honungshantering, bitömmarbotten, röveri (sidor 92-95)
Honungshantering, Silning, Skumning, Ympning, Rörning, Upptappning (sidor 227-241)

Praktiskt moment i bigården: skatta honungsramar och samtidigt invintring

Kväll 5 Höst:  September i Bigården

Invintring, Fodring (sidor 96-103)
Efterarbete Omsmältning av gamla ramar, Rengöring av ramar, lådor, förvaring av lådor och ramar
Bitillsyning, Regler, Sjukdomar (sidor 173-215)
Varroa och behandling

Praktiskt moment i bigården: Varroabehandling med myrsyra och invintring med foderlösning

Information

Träffar är på bigården på Slipparebacken i Lund. Tider efter överenskommelse.
Kursinnehåll ur Boken om Biodling från Sveriges biodlarnas riksförbund (SBR)
Anmälningar till mathis@honung.info
Förutsättning: Medlem i SBR
Kursavgift: 1450 kr  (Arbetsbok ingår)

Avläggare kan köpas från kursledaren under kursen.

Intressanmälan: