Andelsbiodling

Tack för alla som varit med på andelsbiodling 2017.

Andelsbiodling

Bigård östra Lund – några andelar finns kvar Bigård Norra Lund – alla andelar bokat Bigård Lund Rögle – alla andelar bokat Andelshonung Andelsbiodling innebär att en konsument köper en andel i en kommande honungsskörd i en bigård och betalar i förskott. Producenten har ansvar för drift och planering. Andelsbiodling är ett sätt att bli…

Honungsbin på Ideon

Som ett led i miljöarbete har Wihlborgs placerat bikupor på Ideon. Två bikuporna står nu i en av Betahusens innergårdar. Innergården är full av grönska och skyddad för vinden. ”Vi är glada att kunna bidra till att binas alltmer utsatta situation uppmärksammas och samtidigt bidra till en hållbar stadsutveckling”, säger A Grönvall, förvaltare på Wihlborgs…

Bisvärm

Om du hittar en bisvärm i Lund, kan du ringa mig. Det er bra att tar hand om bisvärmen innan den sätter sig in på en ställe där man kan svart tar bort den. Jag är utrustad med beredskap som hjälper att tar hand om bisvärmen. Ett bisvärm är inte farligt och kan sitter några…

Pollinering

Var tredje tugga mat vi äter är resultatet av pollinering. Bina är våra viktigaste pollinatörer. Det enklaste sättet att försäkra sig om bra pollinering här i Sverige är att öka antalet svenska bin. Närodlade bin kan pollinera den närodlade mat vi behöver. Alla bina och vilda pollinatörerna utför ett livsviktigt arbete. Hyr bisamhälle i för…